تجلیِ نور ...

اینجا مکانی برای تجلیِ نور خداست ...

آخرین مطالب
 • ۹۴/۰۷/۲۸
  !!
 • ۹۴/۰۵/۲۳
  ..
 • ۹۴/۰۵/۲۳
  ...

معجزه

چهارشنبه, ۲۰ آبان ۱۳۹۴، ۰۶:۲۳ ب.ظ

اگر بر این باوری که سنگ برایت معجزه می کند معجزه رخ خواهد داد
اگر بر این باوری که آسمان برایت معجزه میکند معجزه رخ خواهد داد
اما آگاه باش دوست خوبم نه سنگ از خود قدرت دارد نه آسمان
آنچه که نیرو دارد باور توست
ایمان و یقین راسخ توست
اگر سنگ قدرتی داشت
فکری به حال خود می کرد!
هر گاه این سخن حضرت عشق رو می خونم
به بودن خود شک میکنم
(بیرون زتو نیست آنچه در عالم هست
از خود بطلب هرآنچه خواهی که تویی)
♥ معجزه زندگی خودت باش… ♥
.

 • ۹۴/۰۸/۲۰
 • میم سین