تجلیِ نور ...

اینجا مکانی برای تجلیِ نور خداست ...

آخرین مطالب
 • ۹۴/۰۷/۲۸
  !!
 • ۹۴/۰۵/۲۳
  ..
 • ۹۴/۰۵/۲۳
  ...

........

شنبه, ۹ آبان ۱۳۹۴، ۰۹:۲۹ ب.ظ

بیـرون کـرده ام ، 
تـو را از خیـال هـایم 
تـو را
حتی از این قاب ِ چوبین ِ عکس ، 
که حـالا 
بهـانه ات را می گیـرد ـُ هر چه برایش 
او می آورم 
یـا بزرگ می شـود 
یا کوچک ..! 
و یـا بی قـرار ِ تـو ؛ 
فـرو می اُفتـد مـُدام .. 
و استـوار ، نمی ایستد دیگـر..

این قـاب ؛ 

بـدون ِ تـو زار می زند ..

مـرا 

اصـرار است امـا 

بـرای پـوشـاندن تـو 

میـان اوهـای بسیـار ../.! 

یادداشت از نویسنده ای ناشناس به نام مجنون *

 • ۹۴/۰۸/۰۹
 • میم سین