تجلیِ نور ...

اینجا مکانی برای تجلیِ نور خداست ...

آخرین مطالب
  • ۹۴/۰۷/۲۸
    !!
  • ۹۴/۰۵/۲۳
    ..
  • ۹۴/۰۵/۲۳
    ...

..

جمعه, ۲۳ مرداد ۱۳۹۴، ۱۰:۱۵ ب.ظ

برای عاشقی با تو تو این برزخ گرفتارم
اگر مهرم به دل داری نشانم ده دلدارم
ببین خاموش و افسردم تمام روز من این است
چه کرده عشق تو با من که من اینگونه بیمارم
برای درد و دل کس نیست ندارم همدم این درد است
برای دیدنت هر روز سراسر شوق بسیارم
نمانده عمری و دنیا شده تیره شب تارم
جهانی آه و حسرت را به چشمانت بدهکارم
به قول حضرت غم ها گره افتا

  • میم سین