تجلیِ نور ...

اینجا مکانی برای تجلیِ نور خداست ...

آخرین مطالب
  • ۹۴/۰۷/۲۸
    !!
  • ۹۴/۰۵/۲۳
    ..
  • ۹۴/۰۵/۲۳
    ...

فکر نوشت ...

دوشنبه, ۱۹ مرداد ۱۳۹۴، ۰۹:۲۷ ب.ظ

نمیشود به آدم هایی که هر روز سازی از چنگشان بلند میشود دل خوش کرد . نمیشود به آدم هایی که هر روز فکری میکنند و قولی میدهند که میدانند به سر انجام نخواهد رسید اعتماد کرد . باید به فکر کاشتِ یک نهالِ کوچک باشم . باید نهالی بکارم تا تنومند و بزرگ شود و آنوقت دلم قرص شود که پشتم خالی نخواهد شد ... 

  • میم سین