تجلیِ نور ...

اینجا مکانی برای تجلیِ نور خداست ...

آخرین مطالب
  • ۹۴/۰۷/۲۸
    !!
  • ۹۴/۰۵/۲۳
    ..
  • ۹۴/۰۵/۲۳
    ...

عشق

چهارشنبه, ۱۴ مرداد ۱۳۹۴، ۱۱:۳۹ ب.ظ


عشق یک چیز خاص است..

عشق تنها یک امدن و رفتن نیست..

عشق تنها یکبار پیش می اید..

عشق شبیه ب یک معجزه است..

عشق زمانیست ک معشوقه ات را در اغوش میگیری و زمان را ب باد فراموشی میسپاری..

عشق زمانیست ک معشوقه ات را میبینی و دستپاچه میشوی...

عشق زمانیست ک نام معشوقه ات را بر تمام اسمان حک میکنی....

عشق زمانیست ک تو میفهمی او همه چیز توست....

عشق من!!!!

من حاضرم ستاره ای را بدزدم و اون رو ب تو بدم...

حاضرم از اقیانوس ها بگذرم تا اینکه تو رو در اغوش بگیرم...

حاضرم از همه چیزم بگذرم تا اینجا پیش من باشی..

حاضرم تمام زندگی ام را بدم تا تو را نگه دارم....


  • میم سین