تجلیِ نور ...

اینجا مکانی برای تجلیِ نور خداست ...

آخرین مطالب
  • ۹۴/۰۷/۲۸
    !!
  • ۹۴/۰۵/۲۳
    ..
  • ۹۴/۰۵/۲۳
    ...

شکر خدایم را

چهارشنبه, ۳۱ تیر ۱۳۹۴، ۱۲:۴۷ ق.ظ

غم موهایم را داشتم که یکدست و لخت نیست که میریزد

وچقدر ناسپاسی ات کردم

وندیده بودم کودکی که موهایش را شیمی درمانی برده است ولی ایمانش به تو ازمن بیشتراست ومیخندد

ومیخند وراضیست به رضای تو

ومن

چه ناسپاسم

  • میم سین